Project

Discard valves and load cells

Het doel van dit project is om draagbare zee gecompenseerde apparaten te ontwikkelen en te gebruiken voor het nauwkeurig meten van de totale vangst en discards in de commerciële visserij. De nauwkeurigheid van de traditionele methode (d.w.z. de totale vangst op het oog schatten) en de twee nieuwe methoden worden met elkaar vergeleken en gedeeld in de visserijsector en het wetenschappelijke netwerk.

Publicaties