Project

Energie en CO2 Vervolg monitoring innovaties in de praktijk

Dit project draagt bij uitstek bij aan de verdere uitbouw van kennis die nodig is om de energiezuinige technieken van Het Nieuwe Telen in de praktijk toe te passen. Borging dat de kennis uit verdampingsonderzoek en fotosynthese goed landt bij deze innovators.

Doelstellingen project

Dit project moet mede de basis vormen om bij de deelnemende bedrijven de doelstellingen van een energiebesparing via Het Nieuwe Telen van meer dan 50% en Richting Gevende Beelden II van 70% in de praktijk te realiseren.

Aanpak en tijdspad

De parameters van belang voor de monitoring van de innovatie worden via de klimaatcomputer geregistreerd en vervolgens geanalyseerd. Indien additionele parameters wenselijk zijn, zullen meer sensoren in de kas worden geïnstalleerd.

Analyse en interpretatie

De sensoren worden continu uitgelezen en via de server van de computerleverancier wekelijks naar Wageningen University & Research Glastuinbouw gestuurd. Samen met de door de projectleider verzamelde en opgestuurde gegevens en de zelf verzamelde gegevens stelt Wageningen University & Research Glastuinbouw een weekrapport op. Deze weekrapporten vormen de basis voor de discussie tussen de tuinders en de onderzoekers.

Inzet specialisten WUR Glastuinbouw

Het vaste team van medewerkenden zal bestaan uit gewasspecialisten van Wageningen University & Research Glastuinbouw; Marcel Raaphorst en Frank Kempkes (energie- en modelberekeningen), en Wouter Verkerke (verslaglegging en projectleiding). Aanvullend kan een beroep gedaan worden op andere specialisten van Wageningen University & Research Glastuinbouw.

Samenhang

Specifiek voor de deelnemende telers en een groep early adopters worden bedrijfsbezoeken georganiseerd, waarbij de samenhang tussen de innovaties wordt besproken en uitgediept. Het bedrijfsbezoek bestaat uit een mix van gedetailleerde info over het reilen en zeilen van de bezochte innovatie, aangevuld met een lezing van een deskundige op een relevant gebied, plus doorwerking in discussie. Hierbij wordt ook geanalyseerd hoe verschillende telers met techniek omgaan en in welke mate telers afgaan op hun intuïtie en/of ratio. Hiervoor worden o.a. interviews afgenomen met de deelnemende telers.

Communicatie

Er zullen enkele workshops voor andere geïnteresseerden worden georganiseerd, blogs worden gemaakt en rapporten en vakbladartikelen worden geschreven.

Resultaten

  • In elk werkpakket is ruimte voor kennisoverdracht en rapportage, inhoudelijk en procesmatig.
  • Workshops (2x), open middagen bij de experimenten, blogs en communicatie via vakbladen.

Publicaties