Project

Infrastructuur Informatievoorziening Natuur

Dit project betreft de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van technische voorzieningen ter ondersteuning van de rapportages op grond van internationale verdragen, waar EZ (DG Regio en Natuur) verantwoordelijk voor is.

In het project infrastructuur WOT IN wordt gewerkt aan allerlei technische voorzieningen om de rapportages aan de EC en de community of parties van internationale verdragen te ondersteunen. Dit betreft ondermeer het onderhoud en beheer van het  web portaal (www.natuurgegevens.nl), de rapportage database (en tevens archief), reporting tools voor de EU rapportages, het Beschermde Gebiedenregister, de Landelijke Vegetatiedatabank. Tevens wordt in dit project gewerkt aan de implementatie van de EU INSPIRE richtlijn en wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd op habitattypenkaarten.

Producten

  • web portaal (www.natuurgegevens.nl)
  • rapportagedatabase/archief
  • reporting tools voor VR en HR rapportages
  • landelijke vegetatiedatabank + verbeterd datamodel en documentatie
  • beschermde gebiedenregister + verbeterd datamodel (INSPIRE proof) en documentatie
  • auditrail aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden + verbeterde beveiliging van dit systeem (afhankelijk advies DICTU en besluit EZ)
  • op inhoud gecontroleerde habitattypenkaarten
  • advies over implementatie INSPIRE datamodel voor verspreidingskaarten VR- en HR-soorten en habitattypen (afhankelijk prioritering deels ook implementatie)
  • advies over uitbreiding functionaliteit SDF manager (afhankelijk prioritering deels ook implementatie)

Publicaties

Hennekens, S.M, M. Boss en A.M. Schmidt (2014). Landelijke Vegetatie Databank; Technische documentatie, WOt-technical report 30

Landelijke Vegetatie Databank : technische documentatie, Status A Hennekens, S.M. ; Boss, M. ; Schmidt, A.M. (2016) Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment, (WOt-technical report 74) - 59 p.