Project

Landenrapport FAO - Plantaardige Genetische Bronnen

Genetische diversiteit is de basis voor nieuwe rassen en aanpassing aan veranderende omstandigheden. FAO vraagt landen om periodiek te rapporteren over plantaardige genetische bronnen op nationaal niveau. De landenrapportages vormen de basis voor de FAO rapporten m.b.t. de State of the Worlds Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.  

Begin 2021 is via het FAO WIEWS-systeem gerapporteerd over de Nederlandse implementatie van het Second Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture van de FAO (periode 2012-2019). Deze rapportage zal tevens gebruikt worden bij de samenstelling van FAOs Third Report on the State of the Worlds Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, waarvan de publicatie gepland staat voor 2023. Om de informatie beter beschikbaar te maken voor de Nederlandse stakeholders, wordt een stand-alone nationaal rapport (Country report on the state of plant genetic resources for food and agriculture) opgesteld, net als in 1996 en 2008. Daartoe zal op basis van de WIEWS-rapportage een eerste versie van het rapport worden gemaakt, waarna het wordt aangevuld en uitgebreid via consultaties met stakeholders. Het nationaal rapport zal informatie bevatten over 18 indicatoren, verdeeld over 4 hoofdcategorieën (in situ conservering en management, ex situ conservering, duurzaam gebruik, en capaciteitsopbouw m.b.t. plantaardige genetische bronnen voor voedsel en landbouw).

 

Publicaties