Project

Methodenontwikkeling kosteneffectiviteit

Dit project voorziet in de behoefte aan methodenontwikkeling voor het beantwoorden van de ex post en ex ante kosteneffectiviteitsvragen in de volgende lerende evaluatie van het Natuurpact.

Eind 2020 krijgt de intensivering van het natuurbeleid zijn beslag in een aanvulling op het huidige Natuurpact. Voor de evaluatie van het Natuurpact die is voorzien in 2023 betekent dit een uitbreiding van het object van evaluatie. Naast de huidige afspraken zullen ook nieuwe afspraken over bijvoorbeeld herstelmaatregelen en de aanpak van de overgangszones moeten worden geƫvalueerd.

Dit project richt zich op het ontwikkelen en uitwerken van methoden die nodig zijn om kosteneffectiviteit van het beleid voortkomend uit het aangevulde Natuurpact te evalueren. Voor de ex post vragen kan hierbij voortgebouwd worden op de ervaringen uit de vorige twee lerende evaluaties en de resultaten van het vorige methodenontwikkelingsproject. Voor ex ante vragen voortkomend uit nieuw beleid is nieuwe methodenontwikkeling nodig en/of moeten bestaande methoden worden vernieuwd. Hierbij zal ook de kosteneffectiviteit van de gegevensverzameling aan bod komen, bijvoorbeeld door mogelijkheden te verkennen om gegevensverzameling samen met stakeholders op te pakken. Het project levert input voor het Plan van Aanpak van de derde evaluatie van het Natuurpact.

Publicaties