Project

New Pollutants and other food safety hazards in our circular food production system

Dit scoping project heeft als doel een inventarisatie te maken van wat er momenteel bekend is over voedselveiligheid in circulaire voedselproductie systemen, en welke data/informatie er ontbreekt. Op basis hiervan stelt het project richtingen op voor toekomstig onderzoek binnen WUR, met de onderbouwing van de betreffende onderzoeksrichtingen.

Dit scoping project heeft als doel een inventarisatie te maken van wat er momenteel bekend is over voedselveiligheid in circulaire voedselproductie systemen, en welke data/informatie er ontbreekt. Op basis hiervan stelt het project richtingen op voor toekomstig onderzoek binnen WUR, met de onderbouwing van de betreffende onderzoeksrichtingen.

Publicaties