Project

Ontwikkeling van rPPRV-EGFP

Peste des Petits Ruminants (pest van de kleine herkauwers, PPR) is een aangifteplichtige ziekte en valt onder de WO-taken van WBVR. Echter, bij WBVR is beperkte ervaring m.b.t. dit virus. Basisdiagnostiek is aanwezig, maar zou moeten worden uitgebreid en verder worden gevalideerd.

PPR wordt veroorzaakt door een Morbillivirus dat nauw verwant is aan het mazelen en canine distemper virus. Het virus lijkt zich wereldwijd steeds verder te verspreiden. Ook over de pathogenese en epidemiologie van de ziekte ontbreekt nog veel kennis. Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben ervaring met recombinant Morbillivirussen die fluorescerende reporter eiwitten tot expressie brengen, waarmee geïnfecteerde cellen zichtbaar kunnen worden gemaakt, zowel in vitro/ex vivo als in het levende dier (in vivo).

Doel

Dit projectvoorstel heeft als doel om, samen met de collega's van het Erasmus MC, een recombinant PPR virus (rPPRV) te construeren dat ook een fluorescerend reporter eiwit tot expressie brengt (enhanced green fluorescent protein, EGFP). Met dit virus zal een infectieproef in geiten worden gedaan. Na infectie wordt in vivo de kliniek en pathogenese bestudeerd en worden er post-mortem zeer gericht monsters genomen voor pathogenese onderzoek. Ook zal er dierproefmateriaal worden verzameld en gebruikt om de laboratoriumdiagnostiek voor PPR naar ISO 17025 niveau te brengen. WBVR doet op deze manier ervaring op (kliniek, pathogenese, diagnostiek) m.b.t. PPR. Ook wordt (inter-)nationale aansluiting/profilering verkregen, waardoor toekomstige samenwerking met andere WOT instituten en internationale organisaties zoals de GPRA (Global PPR Research Alliance) een kans krijgt. Hierbij kan het rPPRV-EGFP en het diermodel gebruikt worden voor bv verdere pathogenesestudies, studies naar werkzaamheid van vaccins en epidemiologisch onderzoek voor PPRV.

Publicaties