Project

Optima

In OPTIMA zal een milieuvriendelijk Integrated Pest Management (IPM) -raamwerk worden ontwikkeld voor wijngaarden (meeldauw), appelboomgaarden (appelschurft) en wortels (bladvlekziekte).

De holistische geïntegreerde aanpak omvat het volgende:

  • nieuw gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen
  • ziektevoorspellingsmodellen
  • spectrale vroegtijdige ziektedetectiesystemen
  • precisiespuittechnieken

Het zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de vermindering van de afhankelijkheid van de Europese landbouw aan chemische gewasbeschermingsmiddelen, resulterend in 1) een verminderd gebruik van landbouwchemicaliën, 2) minder residuen en 3) minder gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Er zal gebruik gemaakt worden van geavanceerde vroege detectiemethoden op basis van spectrale beeldverwerking en classificatie op basis van deep-learning. Infecties worden hiermee nauwkeurig gelokaliseerd en gekwantificeerd. Er worden drie innovatieve prototypen sproeiers ontwikkeld. De geavanceerde spuiter-prototypen en het monitoringsysteem worden in real-time getest onder drie verschillende veldomstandigheden. OPTIMA zal ten slotte de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische gevolgen van het voorgestelde IPM-systeem beoordelen in vergelijking met conventionele systemen.

Publicaties