Project

PANACEA

Panacea is gericht op de implementatie van niet-voedingsgewassen in de Europese landbouw.  

Het project heeft als doel om de opgedane kennis en ervaringen in projecten uit de EU kaderprogrammas van de laatste decennia te evalueren op hun resultaat en effecten op de primaire productie en ontwikkeling van de biobased industrie. De oorzaken van succes of falen van projecten zal worden geëvalueerd met specifiek aandacht voor de kennisbehoefte en overdracht van kennis aan de landbouwsector en de (potentieel) verwerkende industrie van biobased grondstoffen om de productie en toepassing van niet-voedingsgewassen te kunnen stimuleren.

Output 2018 en 2019

  • Verzamelen van succes en faalfactoren van de teelt- en industriekant van Non-Food Crops (NFC)s via enquêtes.
  • Analyse van behoeftes bij zowel landbouw als verwerkende industrie.
  • Verzamelen van een vijftal SWOT analyses per deelnemend land die inzoomen op de zwaktes, sterke kanten en kansen en bedreigingen van een bepaalde NFC binnen de huidige teelt, industrie en beleidssituaties.

Output 2020

  • Rapport SWOT analyse van kansen en mogelijkheden voor niet-voedingsgewassen in Europa.
  • Een tweetal practice-abstracts met succesverhalen van NFCs voor verdere disseminatie van de resultaten.
  • Training event voor adviseurs en boeren over de teelt van NFCs.
  • Eind-evenement van het project, waarin alle verzamelde kennis op een rij wordt gezet. Beoogde toepassingstermijn van de kennis is op korte termijn en dan met name bij de primaire productie, adviseurs, toeleverende industrie en verwerkende industrie.

Beoogde toepassingstermijn van de kennis is op korte termijn en dan met name bij de primaire productie, adviseurs, toeleverende industrie en verwerkende industrie.

Publicaties