Project

Selectie, stabilisatie en verwerking van voedselreststromen naar toepassingen in voedsel

Het verwaarden van zij- en reststromen die ontstaan in de voedselketen tijdens handel en verwerking draagt bij aan grondstofefficiëntie en daarmee aan duurzaamheid. Deze secundaire stromen ontstaan onder meer door variaties in teelt en opbrengst, veranderingen in vraag, bevoorradingsstrategieën, kwaliteit variaties, sortering en snijden, etc. Deze stromen worden nog niet optimaal benut of gaan zelf verloren, terwijl ze ingezet kunnen worden voor levensmiddelen. Dit kan door rechtstreeks gebruik, of door verwerking naar waardevolle ingrediënten. Ondanks deze potentie is grootschalige verwaarding naar humane consumptie nog beperkt.  

In dit project wordt een integrale ketenaanpak toegepast om met een groep van 6 (MKB) bedrijven en organisaties collectief te werken aan haalbare hoogwaardige toepassingen van plantaardige zij- en reststromen te realiseren en te valoriseren. De functionaliteit voor toepassing in levensmiddelen is het vertrekpunt voor identificatie van interessante producten. De integratie koppelt deze functionaliteit voor toepassing aan de eigenschappen van reststromen (volumes, beschikbaarheid, kwaliteit) en aan milde en duurzame technologie voor zowel de stabilisatie van het materiaal als voor de verwerking naar waardevolle toepassingen. Volledige verwaarding van de gehele reststroom, ofwel total use, staat voorop. De haalbaarheid van de toepassingen wordt bepaald door de kwaliteit van de mogelijke ingrediënten en producten, de technologische mogelijkheden (met name flexibiliteit, schaalgrootte, stabilisatie van bederfelijk materiaal en behoud van functionaliteiten) en de business cases. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar valorisatie van zowel zij- en reststromen als technologieën.

Software tool

Met behulp van een software tool worden diverse verwaardingsopties (de verwaardingstool) voor verschillende plantaardige agri- en food reststromen voor toepassing in levensmiddelen geanalyseerd voor identificatie van benodigde technologie, resulterende eigenschappen van zij- en eindproducten en mogelijke toepassingen van deze producten. Eveneens wordt de duurzaamheid van verwaardingsopties bepaald.

Labschaal experimenten worden ingezet om technologieën te testen op specifieke materialen, en eigenschappen van de (eind)producten te bepalen. Hierna volgen testen op pilotschaal op basis van de technologieselectie resulterend uit de verwaardingstool en labschaal experimenten.

Publicaties