Project

Snij-Anthurium onbelicht naar klimaatneutraal

Dit demonstratieproject borduurt voort op de huidige teelt met snijanthurium in de 2SaveEnergie kas en eerder uitgevoerd onderzoek. Het gewas is ondergebracht in de 2Save Energy kas, een kas die onderdeel vormt van IDC-energie van Kas als Energiebron. Kennis welke in deze kas(sen) met name op het gebied van vruchtgroentegewassen is opgedaan wordt hierin ten volle benut.

Energetisch presteert de kas erg goed met verbruiken die vaak meer dan 50% lager zijn dan in de praktijk. De hefboomwerking van een warmtepomp systeem draagt er ook aan bij. De besparing is dan ook gedeeltelijk CO2-gerelateerd, hoewel de CO2 doseerstrategie (al zeer) behoudend is, is door deze met OCAP in te vullen er een volledige loskoppeling van warmte en CO2 vraag.

Het diffuse kasdek past erg goed in het al eerder in de daglichtkas aangetoonde effect van diffuus licht voor Anthurium: minder snel bladverbranding en een spectaculaire versnelling van de productie, mits niet teveel licht wordt weggenomen.

In de proef zal in de zomer met de warmtepomp daadwerkelijk warmte geoogst worden waardoor het effect op het gewas zichtbaar gemaakt wordt. Door gedeeltelijke aanpassingen in het systeem moeten de effecten op het gewas duidelijker zichtbaar worden. Hiermee kan worden aangetoond hoe de in de winter toegevoerde warmte in de zomer weer kan worden verzameld zodat een realistisch beeld kan worden geschetst van de benodigde energiestromen en de bijbehorende effecten op het gewas.

Publicaties