Project

Transect

Agroecologie TRANSECT gaat het potentieel van agro-ecologie versterken door nieuwe kennis voor boeren en adviseurs en door besluitvormers te ondersteunen. Het doel is robuust bewijs te ontwikkelen van de voordelen van agroecologie praktijken voor klimaatverandering, -mitigatie, biodiversiteit en sociaaleconomische veerkracht van landbouwbedrijven. Met een combinatie van multi-actor innovatie, toegepast en wetenschappelijk onderzoek wordt er aan dit doel gewerkt.

Agroecologie TRANSECT gaat het potentieel van agro-ecologie versterken door nieuwe kennis voor boeren en adviseurs en door besluitvormers te ondersteunen. Het doel is robuust bewijs te ontwikkelen van de voordelen van agroecologie praktijken voor klimaatverandering, -mitigatie, biodiversiteit en sociaaleconomische veerkracht van landbouwbedrijven. Met een combinatie van multi-actor innovatie, toegepast en wetenschappelijk onderzoek wordt er aan dit doel gewerkt.

Aan de basis van deze transdiciplinaire samenwerking staan 11 multi-actor innovation hubs (IH) die al meerdere jaren bezig zijn met agroecologische transitie. De geselecteerde IH's weerspiegelen een breed scala aan gewassen, dierlijke en geïntegreerde gewas-veesystemen vanuit diverse geografische en klimaat gebieden. Om de IH en doelgroepen van het project te ondersteunen worden er 1.) een instrument ontwikkeld om de voordelen van agroecologie voor klimaat, biodiversiteit en veerkracht te kwantificeren; 2.) drijfveren en barrières geïdentificeerd om hiermee de acceptatie van agroecologische principes te verbeteren; 3.) een toolbox ontwikkeld voor boeren, adviseurs, beleidmakers en actoren in de waardeketen die de toepassing van agroecologische praktijken ondersteunen en 4.) beleidsinstrumenten (regionaal tot EU niveau) beoordeelt op de ondersteuning van agroecologie praktijken.

De 11 IH’s hebben een doelstelling om in het project de TLR level van hun praktijk met één of twee stappen verder te brengen naar een TLR niveau van 7 of 8.

Publicaties