Project

Vervolganalyse Biodiversiteitsveranderingen en herstelmaatregelen

Voor de Lerende Evaluatie van het Natuurpact (LEN) zijn veranderingen in de landelijke natuurkwaliteitskaarten (verandering in aantallen soorten broedvogels, dagvlinders vaatplanten in gridcellen van 250 meter tussen 2020-2017 ten opzichte van 2002-2009) vergeleken met de kaart waarop de herstelmaatregelen staan. Resultaten laten zien dat 1) er (geringe) significante effecten van herstelmaatregelen op biodiversiteit zijn, 2) deze effecten vooral optreden in natte ecosystemen & 3) deze effecten vooral zichtbaar zijn voor herstelmaatregelen die al wat langer geleden zijn getroffen.

De landelijke analyse van de relatie tussen biodiversiteitsveranderingen en herstelmaatregelen voldoet niet aan de verwachting. Het effect van herstelmaatregelen is kleiner dan verwacht en de verklaring hiervoor in ontoereikend. Verklaring kunnen ecologisch zijn; herstel van droge ecosystemen werkt niet, of methodisch; de kaarten met maatregelen zijn niet goed. De methodische verklaringen zullen worden gebruikt om aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de landelijke analyse.

Ten behoeve van de analyse worden een aantal gebieden nader bekeken alwaar de verwachte verbetering van natuurkwaliteit niet wordt bereikt na het uitvoeren van herstelmaatregelen. Er wordt hierbij gekeken naar zowel natte als droge ecosystemen.

Publicaties