Project

WMG SMI

De proceskwaliteit bij het gebruik van wiskundige modellen is een belangrijk aandachtspunt in het programma van de Wageningen Modelling Group. Dit project is een klein model-investeringsproject binnen dit programma.   

Voor twee prominente wiskundig-epidemiologische modellen van Wageningen Bioveterinary Research, namelijk MINTRISK en Epitools, zal in dit project een kwaliteitsverbetering worden verkregen door de documentatie te voltooien. Een kwaliteitsaudit van Epitools zal worden uitgevoerd door een afvaardiging van de Wageningen Modelling Group. Vervolgens zal de kwaliteit van Epitools verder worden verhoogd.  

Publicaties