Project

Worteldruk en het Nieuwe Telen

Bij het nieuwe telen wordt bij een  probleem met bladranden, broeikoppen, rotkoppen en andere vergelijkbare afwijkingen vaak genoemd dat deze te maken zouden hebben met overmatige worteldruk in relatie tot een beperkte vochtafvoer rond het gewas. Deze veronderstelling is tot nu toe niet verder onderzocht en gekwantificeerd.

Rond worteldruk, en hoe de plant die opbouwt is heel wat bekend, maar deze kennis is niet voor de praktijk toepasbaar gemaakt of gekwantificeerd. De opbouw van worteldruk is voor een belangrijk deel een fysisch proces maar is daarnaast afhankelijk van een aantal fysiologische processen van de plant. Een verkennende studie moet laten zien welke mogelijkheden er zijn om de kennis toepasbaar te maken en of worteldruk opbouw is te kwantificeren en in relatie is te brengen tot factoren bij de wortel, zoals bodemtemperatuur, EC van de bodem, en met omgevingsfactoren als luchtvochtigheid en luchtbeweging en andere factoren die de verdamping bepalen. Een plant heeft altijd een mate van worteldruk, maar die is vaak niet overmatig en zeker niet problematisch. Het onderzoek moet zich er op richten om situaties met problematische worteldruk te signaleren en te voorkomen.

Publicaties