Terug naar profiel

Projecten - dr.ir. C (Corné) Kempenaar

PPSsen PL2.0, DISAC, PL4.0. Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Geïntegreerde gewasbescherming en onkruidbestrijding, MLHD-methode, Precisielandbouw-projecten (PPL, Sat. database, IJkakker), Duurzaam Onkruidbeheer Verhardingen (DOB), KRW - Duurzaam terreinbeheer (DTB), Potato GAP China