Toelating en inschrijving bachelor Moleculaire Levenswetenschappen en Numerus Fixus in 2018

Op deze pagina lees je informatie over de toelatingseisen voor de Bachelor Moleculaire Levenswetenschappen en de wijze waarop je je kunt inschrijven voor de studie.

Decentrale Selectie in 2018

Om de kwaliteit van onze opleiding hoog te houden, hebben we in september 2018 in totaal 110 plaatsen voor startende studenten. We maken daarbij gebruik van decentrale selectie.

Samenvatting regeling decentrale selectie 2018:

 • De deadline voor aanmelden via studielink is 15 januari 2018;
 • Kort na 15 januari wordt je uitgenodigd voor de selectiedag en laten we je weten hoe je de overgangsrapportcijfers 5-vwo naar 6-vwo aan ons moet doorgeven.
 • Studiekiezers kunnen zich aanmelden voor 2 opleidingen met decentrale selectie, zie de details op de website van DUO;
 • De uitslag van de decentrale selectie wordt 15 april 2018 via Studielink bekend gemaakt;
 • Er zijn drie criteria die elk even zwaar meewegen in de decentrale selectie:
   1. De cijfers van het overgangsrappoort van VWO-5 naar VWO-6 van de vakken Wiskunde en Scheikunde. Omdat wiskunde D moeilijker is dan wiskunde B en dat weer moeilijker dan wiskunde A zijn er de volgende wegingsfactoren:

    0.9 x cijfer wiskunde A
    1.0 x cijfer wiskunde B
    1.1 x cijfer wiskunde D

    het hoogste van deze drie telt mee.
   2. Motivatietoets tijdens de toetsdag op zaterdag 10 februari 2018 in Wageningen.
   3. Kennis- en inzichttoets scheikunde op zaterdag 10 februari 2018 in Wageningen.

Voor meer details over decentrale selectie kun je het reglement downloaden:

Je vooropleiding

Je kunt natuurlijk alleen Moleculaire Levenswetenschappen gaan studeren als je de juiste vooropleiding hebt gedaan. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden.

VWO

Met het profiel Natuur & Techniek ben je zonder meer toelaatbaar. Doe je het profiel Natuur & Gezondheid, dan moet je ook Natuurkunde in je pakket hebben, of ook NLT en Wiskunde B. Dus, je bent toelaatbaar met de profielen:

 • Natuur & Techniek (alle varianten)
 • Natuur & Gezondheid met Natuurkunde
 • Natuur & Gezondheid met Natuur, Leven en Technologie, en Wiskunde B
 • Economie & Maatschappij/ Cultuur & Maatschappij met Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde B

HBO-propedeuse

De ervaringen met HBO-studenten die na hun HAVO een HBO-propedeusediploma behaalden in Scheikunde of Scheikundige Technologie, zijn over het algemeen goed. Laat zien dat je wiskunde B, natuurkunde en scheikunde op VWO6 niveau beheerst, dan word je in de regel zonder verdere toetsing toegelaten. Formeel gaat de toelating via de bachelor-toelatingscommissie, maar neem altijd eerst even contact op met de opleiding.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dan zul je misschien geen Nederlands in je vakkenpakket hebben. Op zich hoeft toelating tot de bachelor opleiding geen probleem te zijn, mits je Nederlands voldoende is. Om het niveau van je Nederlands te toetsen moet je waarschijnlijk een examen doen, bijvoorbeeld Staatsexamen NT2. Er zijn mogelijkheden voor het volgen van cursussen. Verder heb je Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde op een advanced level nodig.

Je hebt niet de juiste diploma's

Als je niet over de juiste diploma beschikt, kijk dan op de pagina over deficiƫntie in voorvereisten.

Studeren met een beperking

Voor studenten met een beperking gelden geen bijzondere regels voor de toelating, maar wel tijdens het verloop van de studie. Kijk bij studeren met een beperking voor meer informatie.

Schrijf je in voor de bachelor Moleculaire Levenswetenschappen

Naar de algemene toelatingseisen

Terug naar BSc Moleculaire Levenswetenschappen