Lesmateriaal voor thuis

Volg onze Junior Consultancy Trainingenen practica vanuit huis. We hebben ons lesmateriaal zo aangepast dat deze gemakkelijk door leerlingen vanuit hun huis te volgen zijn. Zo laat Wieger Wamelink je bijvoorbeeld in 7 stappen zien hoe je groenten kunt kweken op Mars, leer je plastic maken uit zetmeel en kun je dieper ingaan op wanneer een voedingsmiddel nu eigenlijk gezond is.

Wat is een JCT?

Tijdens een Junior Consultancy Training wordt de klas verdeeld in teams die als adviesbureau functioneren, vandaar ook de projectnaam Junior Consultancy. Aan het eind van het traject presenteren de leerlingen hun eindproduct aan de opdrachtgever. De opdracht is het bedenken, onderzoek doen naar en uitwerken van oplossingen over verschillende vraagstukken.

Online lesmateriaal voor thuis