Bacteriële ziekten

Wij ondersteunen overheid en bedrijfsleven door middel van het uitvoeren van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering ter preventie en bestrijding van een groot aantal besmettelijke bacteriële ziekten en overdraagbare spongiforme hersenaandoeningen (TSE’s). Veel van deze ziekten zijn overdraagbaar op de mens (zoönosen).

Wageningen Bioveterinary Research fungeert als internationaal OIE referentielaboratorium voor Campylobacter (samen met de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht) en als OIE referentielaboratorium voor Contagious Equine Metritis (CEM) bij paarden.

Wageningen Bioveterinary Research fungeert als nationaal referentie-instituut voor onder meer: