Modellen en databases

Modellen en databases

Wageningen Marine Research is actief op verschillende vakgebieden waarbij gebruik wordt gemaakt van modellen en databases.

Er worden modellen gebruikt voor onderwerpen als:

 • Het maken van een effectschatting – LC50- en NOEC-waarde – voor een samenstelling nadat er een ecotoxicologisch experiment is uitgevoerd.
 • Het bepalen van de effecten van een samenstelling of samengesteld mengsel dat is getest in een ecotoxicologische test met meerdere soorten op basis van een mesocosm.
 • Een risicobeoordeling van verschillende menselijke activiteiten op zee (of elders), waaronder:
  • offshore olie- en gasindustrie
  • offshore windmolens
  • visserij
  • scheepvaart

Er worden ook modellen ontwikkeld voor nieuwe onderwerpen, zoals een op ecosystemen gebaseerde benadering van het beheer van de rijkdommen van de zee, cumulatieve effecten, enz.

Als marktleider houdt Wageningen Marine Research zich bezig met de voortdurende ontwikkeling van de huidige matrixen en het uitwerken van nieuwe modellen op basis van nieuwe benaderingen. Deze twee activiteiten vormen een integraal onderdeel van ons onderzoek. Het gaat onder andere om het verbreden van onze kennisbasis door nieuwe matrixen te implementeren en door samen te werken met andere onderzoeksinstituten en partners.

Let op: de term model is een zeer breed begrip. ‘Model’ kan voor verschillende mensen verschillende betekenissen hebben. De definitie die wij hanteren is elke willekeurige wiskundige of numerieke vergelijking die wetenschappers helpt meer inzicht te krijgen in hun onderzoeksonderwerp. Hopelijk kan deze representatie van de werkelijkheid ons helpen bij het communiceren van de bevindingen aan een veel breder publiek.

Voorbeelden van modellen van Wageningen Marine Research

Databases

Databases worden gebouwd en onderhouden om ons te helpen bij ons onderzoek. Hiermee kunnen veel verschillende soorten informatie effectief worden verzameld en opgeslagen. Indien nodig kunnen er strikte controlemaatregelen worden gehanteerd om de kwaliteit te garanderen.

Maar de belangrijkste functie van databases is dat het een goede manier is om inzicht te krijgen in gegevens en dat ze kunnen worden gebruikt om onze kennis te optimaliseren. Een ander voordeel van het gebruik van databases is dat informatie van verschillende bronnen kan worden gecombineerd.