Publicaties

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : fosfaatonttrekking van landbouwgewassen

Ehlert, P.A.I.; Dekker, P.H.M.

Samenvatting

De fosfaatgebruiksnormen voor grasland en bouwland worden in de periode tot 2015 geleidelijk verminderd tot ongeveer het niveau van de jaarlijkse fosfaatafvoer in geoogste producten. Deze verlaging van toegestane fosfaatgiften brengt onrust teweeg. Men vreest lagere opbrengsten en kwaliteit. Om de werkelijke afvoer en variatie daarin vast te stellen, zijn gegevens van onderzoek en praktijk verzameld en bewerkt. Dit pamflet geeft een samenvatting van de resultaten