Klaproos

Hoe doneren?

Geef om de kwaliteit van leven en word vaste donateur van University Fund Wageningen of steun een van de goede doelen (project of fonds op naam) eenmalig. Uw donatie komt volledig ten goede aan het goede doel van uw keuze. Voor grotere giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap, zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een Fonds op Naam.

University Fund Wageningen is een algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI). Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk kan zijn. U kunt de gift (onder voorwaarden aftrekken) van de belasting. In het buitenland kan het ook betekenen dat uw schenking tax deductable is. Per land verschillen de regels daaromtrent. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Er zijn meerdere manieren om te geven. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden nader toegelicht.Doneren vanuit de USA

Woont u in Amerika? Doneer dan met belastingvoordeel via de ‘American Friends of Wageningen University’ onder de King Baudouin Foundation United States (KBFUS). KBFUS is een door de IRS erkend goed doel onder ‘Sections 501(c)(3) and 509(a)(1)’, u heeft daardoor maximaal belastingvoordeel.

Steun ons op een van de volgende manieren:

Doneer met een cheque:

Schrijf een cheque uit aan KBFUS, onder vermelding van  “Wageningen University", en stuur uw cheque naar KBFUS, 10 Rockefeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020.

Doneer via credit card:

Ga naar www.kbfus.org, klik op de 'Donate Now' button en selecteer “Wageningen University" onder 'Giving Option 1: Nonprofit Partners Overseas'.

Doneren via ‘wire transfer’ of doneren van goederen:

Neem contact op met KBFUS: e-mail info@kbfus.org, telefoon (212) 713 7660.

Zelf een inzamelingsactie organiseren

Bent u binnenkort jarig of hebt een jubileum waarvoor u een actie wilt organiseren om geld op te halen voor een goed doel naar keuze binnen het universiteitsfonds? Dat waarderen wij enorm!

Voor meer informatie over de mogelijkheden, hoe wij u kunnen helpen bij het opstellen van een actie, wie u erbij wilt betrekken en hoe we de promotie van een dergelijke actie op kunnen zetten kunt u contact opnemen met Arianne van Ballegooij.