Klaproos

Hoe doneren?

Geef om de kwaliteit van leven en word vaste donateur van University Fund Wageningen of steun een van de goede doelen (project of fonds op naam) eenmalig. Uw donatie komt volledig ten goede aan het goede doel van uw keuze. Voor grotere giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap, zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een Fonds op Naam.

University Fund Wageningen is een algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI). Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk kan zijn. U kunt de gift (onder voorwaarden aftrekken) van de belasting. In het buitenland kan het ook betekenen dat uw schenking tax deductable is. Per land verschillen de regels daaromtrent. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Er zijn meerdere manieren om te geven. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden nader toegelicht.