Landbouw, natuur, water en energie

Integrale Gebiedsaanpak

De transitie opgaven voor landbouw, natuur, water en energie moeten plaatsvinden binnen de kaders van de stikstof-doelen, de Kader Richtlijn Water en de klimaatrichtlijnen. Dat vraagt een integrale gebiedsaanpak. Hoe vinden regionale partners een acceptabele manier om meerdere functies te combineren?

Samen met partners heeft WUR daar succesvolle voorbeelden van.

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw Achterhoek

Lees meer

Groene Cirkels Zuid-Holland

Groene Cirkels Zuid-Holland

Lees meer

Pilots kringlooplandbouw

4758c1e7-79f4-4c9d-9b2d-c9832999e29d_JB21-0709-0528_56b588f5_750x400.jpg

Lees meer

AMS Institute Noord-Holland

Noord-Holland: Op naar toekomstbestendige, duurzame en bloeiende steden met AMS Institute

Lees meer

Boerderij van de Toekomst Flevoland

Flevoland: Boerderij van de Toekomst draagt bij aan innovatieklimaat in Flevoland

Lees meer

Klimaatadaptie met de Ronde Landschap-visie

shutterstock_1417424702.jpg

Lees meer

Dairy Campus Friesland

Office use 150 DPI-shutterstock_169165043_koe_veld.jpg

Lees meer

ACCEZ Zuid-Holland

ACCEZ.jpg

Lees meer