Vergelijk Food Technology met andere opleidingen

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

Wageningen University & Research biedt naast de bacheloropleiding Food Technology twee gerelateerde opleidingen aan: Voeding en Gezondheid en Biotechnologie.

BSc Voeding en Gezondheid

Food Technology richt zich specifiek op de productie en ontwikkeling van levensmiddelen, terwijl Voeding en Gezondheid zich meer richt op welk effect deze levensmiddelen in het menselijk lichaam hebben. Hoewel er weinig vakkenoverlap is, krijgen studenten Food Technology wel basiskennis van Voeding en Gezondheid, en vice versa. In de masteropleidingen werken beide opleidingen samen in de specialisaties  Sensory Science en Food Digestion and Health. Door de minor Food Technology toe te voegen aan het bachelor curriculum kunnen studenten voeding en gezondheid doorgaans doorstromen naar de Master Food Technology.

BSc Biotechnologie

De overlap tussen de opleidingen Food Technology en Biotechnologie zit vooral in de basisvakken zoals microbiologie, natuurkunde en scheikunde. De verschillen zitten met name in de toepassingen; waar Food Technolgy zich primair richt op de productie van levensmiddelen, richt Biotechnology zich meer op medische toepassingen, zoals o.a medicijnen.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

De opleiding is de enige van zijn soort in Nederland op universitair niveau. Je kunt overigens wel op hbo-niveau Food Technology studeren. Dat kan bij drie hogescholen:

- Hogeschool Van Hall Larenstein
- HAS
- Hogeschool INHolland

De bacheloropleiding Food Technology bij WUR richt zich op disciplines zoals levensmiddelenscheikunde, proceskunde, natuurkunde en microbiologie. Centraal hierbij staat onderzoek en ontwikkeling op het gebied van levensmiddelen.

Door je te verdiepen in vragen zoals 'hoe ontstaat de bruinkleuring van brood, vlees of een appel?' krijg je inzicht in de chemische en fysische processen die plaatsvinden tijdens de productie en verwerking van levensmiddelen. Bij Wageningen University wordt de nadruk zowel gelegd op theoretische kennis alswel de praktische toepassingen. Dit onderscheidt de opleiding Food Technology bij Wageningen University van andere opleidingen die zich mogelijk meer richten op het productieproces zelf, met minder diepgaande focus op onderzoek en ontwikkeling van levensmiddelen.

Met een afgeronde BFT opleiding, ben je direct toelaatbaar tot de master programmas Food Technology, Food Safety en Food Quality Management. Doorstromen (direct of indirect) vanuit het HBO naar de Master Food Technology is ook mogelijk. Kijk op de pagina Admission requirements voor meer informatie.