Vergelijk Food Technology met andere opleidingen

Bij de bachelor Food Technology aan Wageningen University & Research houd je je bezig met het bewerken van grondstoffen tot consumentenproducten van goede kwaliteit. Een zeer toegepaste studie met levensmiddelen waar iedereen mee te maken heeft.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

Wageningen University & Research biedt een tweetal opleidingen aan die een verwantschap hebben met Food Technology (voorheen levensmiddelentechnologie), namelijk Voeding en Gezondheid en Biotechnologie.

BSc Voeding en Gezondheid

Food Technology richt zich echt op het product, het levensmiddel, terwijl Voeding en Gezondheid zich vooral richt op de mens. Er is dan ook maar weinig overlap qua vakken tussen beide opleidingen. Wel krijgen studenten Food Technology de basiskennis van Voeding en Gezondheid en krijgen studenten Voeding en Gezondheid weer de basiskennis van Food Technology.

Op MSc-niveau werken beide opleidingen samen in de specialisatie Sensory Science, waar, zowel vanuit product als mens, gekeken wordt naar geur-, kleur- en smaakbeleving. Ook bieden beide opleidingen in de master de specialisatie Food Digestion and Health aan, waarbij je de kennis van de voedselvertering gebruikt om producten met de gewenste eigenschappen en functionaliteiten te maken.

Het is niet mogelijk om, zonder gespecialiseerde minor in het 3e jaar, van de BSc Food Technology naar de MSc Nutrition & Health te gaan, of andersom.

BSc Biotechnologie

Er is meer overlap met de opleiding Biotechnologie, omdat die opleiding zich ook meer richt op de producten. Bij Biotechnologie zijn er echter ook andere toepassingen mogelijk (zoals medicijnen), terwijl het bij Food Technology altijd gaat om de productie van levensmiddelen.

Met name bij de basisvakken, maar ook op het gebied van de microbiologie, natuurkunde, en scheikunde, is er overlap. Het is dan ook mogelijk om van beide BSc opleidingen naar de 'andere' MSc opleiding over te stappen zonder een speciale minor te volgen. Beide MSc opleidingen bieden ook een specialisatie Food Biotechnology aan waar grotendeels dezelfde vakken in zitten.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Verwante opleidingen op HBO

De opleiding is zo specialistisch dat er geen vergelijkbare opleidingen zijn bij andere universiteiten in Nederland. Wel is er een klein aantal opleidingen in het buitenland.

Je kunt overigens wel op hbo-niveau Food Technology studeren. Dat kan bij drie hogescholen:

  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • HAS Den Bosch
  • Hogeschool INHolland

Bij bovengenoemde hbo-opleidingen ben je vooral bezig met het productieproces. De bachelor Food Technology richt zich meer op disciplines als levensmiddelenscheikunde, -proceskunde, -natuurkunde en -microbiologie. Je verdiept je in vragen als ‘hoe ontstaat de bruinkleuring van brood, vlees of een appel?’ Je werkt dus wel met producten maar dan op het gebied van ontwikkeling en onderzoek.

Na een dergelijke HBO opleiding kan je, mits met een cijfer van 7 gemiddeld of hoger, wel doorstromen naar de Food masters van Wageningen University & Research.

Een ander verschil is dat een hbo-bachelor een complete opleiding is, inclusief stage. Na de hbo-bachelor beginnen daarom veel studenten met werken. Na de hbo-bachelor kun je echter ook doorstromen naar een masteropleiding, bijvoorbeeld in Wageningen, maar het is minder gebruikelijk dan bij een academische bachelor. Tijdens de bachelor Food Technology in Wageningen loop je nog geen stage, die zit pas in je master. Daarom stromen veel BSc studenten door naar de master. Aansluitende masters vind je in Wageningen of in het buitenland.

De levensmiddelentechnoloog wordt ook wel eens vergeleken met de chemisch technoloog. Deze laatste werkt wel met grondstoffen naar een eindproduct toe, maar heeft niets te maken met de consument. De levensmiddelentechnoloog ontwikkelt daarentegen alleen maar producten voor consumenten. Dit is complexer omdat je te maken hebt met bijvoorbeeld smaak en structuur.