Toelating en inschrijving bachelor Plantenwetenschappen

Op deze pagina lees je informatie over de toelatingseisen voor de Bachelor Plantenwetenschappen en de wijze waarop je je kunt inschrijven voor de studie.

Plantenwetenschappen iets voor jou?

Vraag jij je wel eens af hoe we, ook in de toekomst, voldoende en gezond voedsel kunnen blijven produceren voor een groeiende wereldbevolking, zonder dat het milieu en de natuur daar verder onder lijden? Hoe we gewassen bestand kunnen maken tegen droogte door klimaatverandering? Hoe we planten kunnen gebruiken om grondstoffen voor nieuwe medicijnen of recyclebare plastics te produceren? Hoe we het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder kunnen terugdringen door resistente plantenrassen te maken of roofinsecten in te zetten? Dan is Plantenwetenschappen echt iets voor jou!

Toonaangevend in de sector

Ons land is een belangrijke producent en exporteur van bloemen, groenten en fruit, en ook van bollen, zaden en stekken. Met een handelsoverschot van ruim 9 miljard euro neemt de tuin- en akkerbouw bijna één derde van het totale Nederlandse handelsoverschot voor haar rekening. Een belangrijke pijler van onze economie dus. Ook op het gebied van kennis en innovatie is Nederland internationaal toonaangevend in deze sector. Geen wonder dus dat er aan Nederlandse plantenwetenschappers wereldwijd een grote behoefte is.

Toelatingseisen

VWO-diploma

Met een vwo-diploma met profiel natuur en gezondheid of natuur & techniek ben je toelaatbaar tot de opleiding Plantenwetenschappen.

Het is ook mogelijk om met een C&M of E&M profiel toegelaten te worden. Welke en hoeveel extra vakken (op je vwo-diploma of later apart behaald in de vorm van deelcertificaten) je in dat geval nodig hebt, hangt af van het jaar waarin je je diploma hebt gehaald (voor of na 2010).

Buitenlandse diploma

Ook met een buitenlands middelbareschooldiploma is toelating mogelijk, mits je beheersing van het Nederlands van voldoende niveau is.

Kijk voor meer informatie bij Inschrijving of neem contact op met de opleidingsdirecteur (bpw.bsc@wur.nl)

Schrijf je in voor de bachelor Plantenwetenschappen

Meer over toelatingseisen

Terug naar BSc Plantenwetenschappen