Campagne Eiwittransitie: van pijnpunten naar perspectief

Hoe kunnen barrières in de eiwittransitie worden opgelost? Een belangrijke vraag voor zowel de publieke als de private sector. Daarom zoomt een multidisciplinair team van WUR-experts in 4 sessies in op de 4 meest cruciale uitdagingen voor beleidsmakers en biedt zij hen perspectieven. Van het reduceren van afhankelijkheid van soja import tot het vormgeven van een circulair voedselsysteem. Zo gaan we van pijnpunt naar perspectief!

De 4 grootste uitdagingen

Tradities vernieuwen: de toekomst voor melkveehouders

De toekomst van boeren is een van de grootste uitdagingen voor beleidsmakers. Boeren worden gestimuleerd om duurzamer en meer (verschillende) eiwitten te produceren, maar wat zijn de mogelijkheden daartoe? Technologieën kunnen bijdragen, maar hoe zien boeren dit? En hoe kun je dit stimuleren en faciliteren met beleid?

Naast het produceren van meer eiwitrijke gewassen kunnen boeren een rol spelen in de productie van alternatieve eiwitten, bijvoorbeeld via (precisie) fermentatie. Vooral voor melkveehouders kan dit een aantrekkelijke aanvulling zijn op hun traditionele ‘low tech’ activiteiten. De technologieën hiervoor zijn volop in ontwikkeling met grote duurzaamheidsvoordelen: minder druk op vee als eiwitbron en minder milieubelasting.

Maar wat is precisie fermentatie? En hoe draagt het bij aan duurzaamheid? Food Quality and Design expert Etske Bijl deelt de nieuwste inzichten over de technologie. Hoe kun je bijvoorbeeld melkeiwitten produceren zonder koeien?

Daarnaast moeten we begrijpen wat boeren motiveert om dergelijke technologieën toe te passen. Zoë Robaey, specialist in de ethiek van technologieën bij WUR, zal dieper ingaan op de uitdagingen die boeren zien in deze transitie. Wat motiveert hen om nieuwe technologieën, zoals precisie fermentatie, toe te passen? Hoe past het in hun toekomstbeeld? En, last but not least, hoe helpt dit beleidsmakers bij het versnellen van de eiwittransitie?

Sessies over dit thema

Strategieën om consumentengedrag te beïnvloeden: op naar een meer plantaardig dieet

Verschuivingen in eiwitconsumptie en -productie gaan hand in hand. Bij het beïnvloeden van consumentengedrag richten we ons vaak op de verantwoordelijkheid van de individuele consument of op de ontwikkeling van innovatieve voedingsproducten, zoals vleesvervangers. Maar is dat de meest impactvolle manier? En in hoeverre kan beleid invloed hebben op ons eetpatroon? De keuzes die consumenten maken zijn immers ‘vrije keuzes’. Wat zijn daarbij effectieve beleidsinstrumenten?

Volgens Emely de Vet, hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de WUR, zijn er effectievere manieren om consumentengedrag te beïnvloeden dan we op dit moment benutten. In deze sessie staat ze stil bij de complexiteit van dit beïnvloedingsproces, om vervolgens de stap te kunnen maken naar beleidsinstrumenten met grote impact.

Socio-ecologische modellen tonen aan dat het proces van gedragsbeïnvloeding een complexe interactie is tussen verschillende factoren. Op individueel niveau worden consumenten gedreven door voedsel- en smaakvoorkeuren. Tegelijkertijd worden zij beïnvloed door diverse factoren; van sociale normen, veranderend gedrag in verschillende sociale netwerken, de voedselomgeving tot beleidsmaatregelen. De Vet geeft inzicht in deze factoren (op lokaal en nationaal niveau) en hoe belangrijk het is om ze te omarmen, als opmars naar effectieve beleidsmaatregelen.

Ze sluit af met voorbeelden van beleidsinterventies, zoals het stimuleren van de consumptie van peulvruchten, en het effect daarvan voor de eiwittransitie. Ook deelt zij voorbeelden van effectieve beleidsinstrumenten, gebaseerd op ervaringen van overheden. Daarbij ligt de focus zowel op duurzaamheid als op gezondheidseffecten en de interactie daartussen, omdat juist de combinatie de eiwittransitie kan versnellen.

Sessies over dit thema

Minder afhankelijk van soja import: alternatieven voor diervoer

Wereldwijd zijn veel landen afhankelijk van de invoer van soja, vooral voor aquacultuur- en veevoer. Overstappen op alternatieven wordt steeds urgenter, want grootschalige sojateelt zorgt voor problemen, zoals ontbossing, uitputting van de bodem en watervervuiling door pesticiden en meststoffen. In deze online sessie geven WUR experts een overzicht van betaalbare en duurzame alternatieven, delen ze voorbeelden van toepassing ervan in de praktijk en hoe je alternatieven stimuleert vanuit beleidsperspectief.

Sessies over dit thema

De toekomst van eiwitten: scenario's & transitiepaden

Dé hamvraag voor de komende decennia is: hoe ziet het voedselsysteem van de toekomst eruit? Hoe zorgen we voor voldoende, lekker en gezond voedsel, zonder hulpbronnen uit te putten of ecosystemen te beschadigen? De centrale vraag is dan: hoe gaan we om met eiwitten? De manier waarop we deze essentiële bouwstenen produceren en consumeren is tenslotte niet langer houdbaar.

In deze sessie nemen WUR-experts beleidsmakers en andere geïnteresseerden mee op reis. Waar staan we nu in de eiwittransitie, hoe kan het voedselsysteem van de toekomst er uit zien en welke barrières moeten daarvoor worden opgelost?

Sessies over dit thema

De 4 sessies

Van november 2022 tot en met februari 2023 organiseert WUR maandelijks een (online) sessie over één van de 4 uitdagingen. Alle beleidsmakers, ngo’s en andere geïnteresseerden in de eiwittransitie wereldwijd zijn van harte welkom.

Per sessie zoomt een team van experts in op de uitdaging, en vooral op perspectieven: routes waarmee de barrières kunnen worden opgelost en eiwitbeleid effectiever kan worden ingericht.

De online sessies zijn terug te kijken en aan het einde van de serie deelt WUR een whitepaper: een samenvatting van de 4 uitdagingen en perspectieven, met links naar verdiepende informatie. Zo kunnen alle geïnteresseerden optimaal profiteren van de kennis over de eiwittransitie.

Waarom organiseert WUR deze sessies?

Beleidsmakers zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om actie te ondernemen in de eiwittransitie. Maar de complexiteit van de uitdaging - die raakt aan klimaatverandering, stikstofcycli en het verlies van biodiversiteit - maakt het lastig om de juiste route te bepalen. Een verschuiving van dierlijke naar plantaardige en alternatieve eiwitbronnen is een deel van de oplossing. Maar een heroverweging van de manier waarop voedsel van dierlijke oorsprong wordt geproduceerd, is net zo belangrijk.

Wageningen University & Research doet al jaren onderzoek naar de eiwittransitie en vindt het belangrijk dat deze kennis breed wordt toegepast in de praktijk. Daarom zetten wij ons in om onze kennis te delen met de brede groep stakeholders die nodig is om de transitie in de praktijk te realiseren.