Market Intelligence Consumentengedrag ontrafeld

Consumentengedrag doorgronden

De markt waarin u opereert is voortdurend in ontwikkeling. Consumentenbehoeften veranderen continu, uw concurrenten innoveren en brengen nieuwe producten naar de markt en overheidsbeleid speelt een rol in de acceptatie van innovaties, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor uw onderneming. Heeft u de actuele kennis in huis om de concurrentie een stap voor te blijven of de stap naar nieuwe markten te zetten?

Wageningen Economic Research geeft u inzicht in het aankoop- en consumptiegedrag van consumenten, cruciale factoren die een rol spelen bij dit gedrag en aanknopingspunten om dit gedrag te beïnvloeden.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Inzicht in consumentengedrag, motieven en succesvolle interventies

Wij helpen u inzicht te krijgen in de veranderingen van consumentengedrag in relatie tot uw assortiment op bestaande en potentiële markten. Ons onderzoek reikt van koopgedrag tot voedingspatronen voor verschillende producten en in diverse contexten. Wij onderzoeken zowel de individuele consument als consumentensegmenten en zelfs de maatschappij als geheel.

Daarnaast geven we u inzichten op korte en op langere termijn. We identificeren de bepalende factoren van aankoop- en consumptiegedrag en wijzen de weg naar het realiseren van maatschappelijk gewenste gedragsverandering. Deze inzichten leveren wij door een aanpak waarin analyse en evidence-based maatwerk centraal staan.

Wij maken gebruik van de meest actuele data uit diverse externe en eigen databronnen en onze brede kennis van internationale consumentensegmenten. Zo blijft u de concurrentie een stap voor.

Welk stukje van de puzzel heeft u nodig?

Research infrastructures: toegang tot internationaal vergelijkbare consumenteninzichten

Het doen van internationaal vergelijkbaar consumentenonderzoek is erg lastig. Zo zijn er internationaal grote verschillen in de naamgeving van het productassortiment en van eetmomenten. Daarnaast is het verkrijgen consumenteninzichten moeilijk door verschillen in betrouwbaarheid en actualiteit van nationale statistieken en de beschikbaarheid en methodiek van lokale en (inter)nationale consumentenpanels.

Om gezonde en duurzame voedselinnovaties te stimuleren, is het van groot belang om internationale en vergelijkbare consumentengegevens te hebben over gedrag, consumptie en leefstijlen. Lees onze blogs als u meer wilt weten over de internationale voortrekkersrol die WUR hierin speelt.

Lees de blogs