Monitoring duurzaamheid

Wageningen Economic Research is gespecialiseerd in het meten en monitoren van duurzaamheid en economische prestaties van sectoren, bedrijven en producten. Hierbij brengen wij op een heldere en transparante wijze de prestaties op het gebied van people, planet en profit in kaart.

We kijken naast de prestaties binnen de drie aspecten ook naar de samenhang tussen people, planet en profit; strategische beslissingen zijn vaak gebaseerd op een afweging tussen deze aspecten.

Wij bieden hiermee inzicht in actuele economische ontwikkelingen, zoals het verloop van opbrengstprijzen en marges van bijvoorbeeld agrarische producten, bedrijfsresultaten, inkomens en het ondernemersvertrouwen. Ook monitoren wij, in het kader van wetgeving of convenanten tussen overheid en bedrijfsleven, milieuprestaties op het gebied van bijvoorbeeld mest en mineralen, energie, gewasbescherming en waterkwaliteit.