Actualiteit LGN-bestanden

De figuur geeft voor verschillende LGN versies weer, welke delen van Nederland op welke satellietbeelden (tijdstip van opname) zijn gebaseerd. LGN1 is op 2 satellietbeelden uit augustus 1986 gebaseerd. Verder zijn enkele andere (delen van) satellietbeelden uit 1984, 1986 en 1987 gebruikt om voor Nederland een landsdekkende dekking te krijgen. LGN2 is gebaseerd op satelietbeelden uit 1990, 1992 en 1994. LGN3/LGN3plus is gebaseerd op satellietbeelden van 1995/1997, LGN4 op beelden van 1999/2000 en LGN5 op beelden van 2003/2004. Het LGN6 bestand is gebaseerd op satellietbeelden opgenomen in 2007 en 2008. De classificaties voor het oostelijke deel van Nederland zijn gebaseerd op beelden uit het jaar 2007. Het westelijke deel van Nederland is geclassificeerd met beelden uit 2008. Deze verdeling komt overeen met LGN5.

LGN2 gebaseerd op satelietbeelden uit 1990, 1992 en 1994
LGN2 gebaseerd op satelietbeelden uit 1990, 1992 en 1994
LGN4 gebaseerd op beelden van 1999/2000
LGN4 gebaseerd op beelden van 1999/2000
LGN3/LGN3plus gebaseerd op satellietbeelden van 1995/1997
LGN3/LGN3plus gebaseerd op satellietbeelden van 1995/1997
LGN5 gebaseerd op beelden van 2003/2004
LGN5 gebaseerd op beelden van 2003/2004