Leveringswijze

Leveringswijze

Leveringswijze

GeoDesk streeft ernaar producten zoveel mogelijk te leveren via een download-link.

Leveringsvoorwaarden

Op de levering van producten door GeoDesk zijn de Algemene Voorwaarden van Wageningen University & Research van toepassing.

Levering van geodatasets (bijv. in de vorm van raster- of shapefiles) vindt pas plaats nadat een tweezijdig ondertekende overeenkomst retour is ontvangen.
De geodatasets worden geleverd incl. metadata en, indien van toepassing, ArcGIS layerfiles.

Per bestelling van geodatasets rekenen we -naast de datakosten- € 550,- leveringskosten.
Dit geldt niet voor geplotte kaarten en bestanden in tiff- of pdf-formaat, hiervoor geldt een minimumbedrag van € 27,50.

De factuur wordt separaat toegestuurd. Waar prijzen worden vermeld voor geodatasets en digitale kaartbeelden zijn deze exclusief BTW.

Levering aan onderwijsinstellingen

Aan onderwijsinstellingen wordt voor de digitale datasets een speciaal tarief gehanteerd. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, neem dan per e-mail contact op: geodesk@wur.nl