Tomatenblad eiwit

Efficiente Extractie Methoden van Eiwitten

Eiwitten kunnen alleen duurzaam zijn als er een efficiënt, energiezuinig productieproces aan vooraf gaat. Wageningen Food & Biobased Research biedt eiwitleveranciers advies op maat bij het ontwerpen en verbeteren van processen voor eiwitextractie. Denk hierbij aan processen met een lage CO2-voetafdruk en milde bewerking van eiwitfracties voor een hogere eiwitkwaliteit.

Maximum waarde

Hoe haal je op een energiezuinige manier eiwit uit algen? Kan de opbrengst van mijn scheidingsproces omhoog? Welke waardevolle componenten zitten er in mijn reststromen? Er zijn steeds meer veelbelovende duurzame eiwitbronnen beschikbaar. De kunst is de hoogwaardige eiwitten die erin zitten bij de bioraffinage intact te laten en zo hun functionaliteit maximaal te behouden. Wageningen Food & Biobased Research helpt eiwitleveranciers de kwaliteit van hun producten te verbeteren en toepassingen te ontwikkelen met nieuwe duurzame eiwitbronnen.

Minimale voetafdruk

Wageningen Food & Biobased Research heeft meer dan twintig jaar ervaring met het efficiënter en energiezuiniger maken van productieprocessen. Met onze kennis en kunde op het gebied van bioraffinage streven wij naar een zo hoog mogelijke verwaarding van eiwitten bij een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk. Onze experts werken met een breed scala aan methoden voor bioraffinage: van gangbare droge en natte extractiemethoden zoals malen, membraanfiltratie en centrifugeren tot aan de nieuwste scheidingstechnologieën. Een hogere opbrengst draagt bij aan een lagere CO2-voetafdruk per kilogram geproduceerde eiwitten. Daarom zetten we ook een technologie als elektrostatische scheiding in.

Meer weten?

Meer weten over energiezuinige productie van eiwitten uit zeewier, insecten en andere duurzame bronnen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.