Effecten voorspellen

De vraag is hoe betrouwbaar de uitkomsten van dierproeven zijn als het gaat om het voorspellen van effecten van stoffen in de mens. Immers, een mens zit anders in elkaar dan een muis of rat.

Hoge dosis in korte periode

Bovendien wordt het te testen product in hoge dosis en gedurende een korte periode gevoerd aan het dier terwijl de concentraties in ons voedsel veelal laag zijn, en wij het product gedurende ons hele leven kunnen eten. Verder wordt er maar gekeken naar een beperkt aantal gezondheidseffecten.

Speuren naar risicovolle componenten

Van veel stoffen, genen en eiwitten weten we al of ze schadelijk zijn of niet. Door de samenstelling van een product grondig in kaart te brengen kom je mogelijke risicovolle componenten snel op het spoor. Dit kan met analytisch-chemische tools of moleculair-biologische. Bij de veiligheidsbeoordeling van GGO’s worden bijvoorbeeld de genexpressiepatronen vergeleken met vergelijkbare, veilige niet-GGO’s.  Een statistische analyse brengt dan aan het licht of deze GGO vergelijkbaar is met een gangbaar ras (en dus veilig) of dat er nader onderzoek nodig is.