GGO

Voor sommige ingrediënten zijn specifieke regels hoe de veiligheid moet worden beoordeeld, bijvoorbeeld in het geval van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De veiligheidsbeoordeling van ggo’s in Europa is heel strikt en gedetailleerd omschreven.

Omics technieken zonder proefdieren

Op dit moment is het gebruik van proefdieren bij wet verplicht als het gaat om de beoordeling van de veiligheid van ggo's. Maar Wageningen Food Safety Research werkt hard aan informatievere, analytische alternatieven, waardoor proefdieren op termijn overbodig zullen worden. Hiervoor worden geavanceerde omics-technieken gebruikt.

Met deze technieken wordt gekeken of een nieuwe plantvariëteit wezenlijk verschilt van variëteiten die reeds op de markt zijn en veilig bevonden.

Statistische bewerkingen

Samen met collega’s van Wageningen Plant Research werkt WFSR aan de toepassing van vernieuwende statistische bewerkingen. Deze maken het mogelijk om uit de vloed aan data uit “omics” experimenten op te maken of een GGO genoeg gelijkenis vertoont met een populatie van conventionele, non-GGO tegenhangers die we als veilig voor consumptie beschouwen.  Dit zou inzicht verschaffen in hoeverre verdere experimenten met het GGO nog nodig zullen zijn om genoeg zekerheid te verschaffen over de veiligheid van het GGO voor consumptie door mens en dier.