Project

Art 11 GVB beschermde gebieden

In het Noordzee Akkoord zijn afspraken gemaakt over visserijmaatregelen in beschermde gebieden op zee. In dit project worden achtergronddocumenten gemaakt met ecologische informatie en visserijcijfers, als input voor een aantal Joint Recommendations.

Project

Om visserijmaatregelen vast te leggen voor Nederlandse en buitenlandse vissers in Nederlandse wateren, worden procedures gevolgd zoals beschreven in art 11 van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). In dit project wordt bijgedragen aan de GVB artikel 11 procedure, door het opstellen van achtergronddocumenten met daarin de ecologische onderbouwing voor de sluiting, de verwachte effecten op het herstel van natuurwaarden, een beschrijving van de visserij, en de impact op de visserij.

Publicaties