Project

Intact protein analytics

Binnen de huidige en toekomstige WOT is er behoefte aan methoden waarmee kwantitatief minimale verschillen tussen eiwitten in complexe mengsels gemeten kunnen worden en aan methoden die op basis van een eiwit fingerprint iets over de aard of herkomst van een monster kunnen zeggen.

Voorbeelden

Voorbeelden van selectief meten van intacte eiwitten zijn het karakteriseren van antilichamen, het op diersoort onderscheiden van verboden en toegestane dierlijke bijproducten in diervoeders, het meten van voedselallergenen in voeding, het onderscheiden van A2 versus A1 melk, species-identificatie van vis, en het meten van eiwit-adducten. Voorbeelden van fingerprinten ten bate van authenticiteits- en kwaliteitsvraagstukken zijn het vaststellen van de herkomst of aard van het productieproces, bijvoorbeeld boerenkaas (afwezigheid van verhitting) of halal producten.

Binnen de huidige en toekomstige WOT is er behoefte aan methoden waarmee kwantitatief minimale verschillen tussen eiwitten in complexe mengsels gemeten kan worden. Recent ontwikkelde top-down proteomics biedt hiervoor unieke mogelijkheden. Karakterisering van intacte eiwitten in hun natieve vorm geeft een schat aan bruikbare biologische (bindingseigenschappen, herkomst, groeiomstandigheden, dierwelzijn) en proces gerelateerde informatie (verhitting, vorming van adducten, proteolyse) die gebruikt kan worden in authenticiteit bepaling voor boerenkaas.

Focus van het project

Dit project focust op kennisverbreding van op massaspectrometrie gebaseerde "intacte eiwit analytiek" met als doel kwantitatief minimale verschillen tussen intacte eiwitten in complexe mengsels te kunnen meten. Hiervoor zijn 2 eiwittenvraagstukken als model gekozen; het karakteriseren van antilichamen en het vaststellen van het productieproces bij kazen. Geschikte methoden kunnen op termijn in de WOT geïmplementeerd worden. 

 

Publicaties