Project

Verbetering ammoniakmodellen

De ammoniakemissie in Nederland wordt op nationale en regionale schaal berekend met een serie modellen: WUM NEMA -INITIATOR. Deze modellen moeten regelmatig worden geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten uit onderzoek of ontwikkelingen in de praktijk. Ook zijn er verschillende commissies geweest (Sutton, Hordijk, CDM) die aanbevelingen hebben gegeven voor verbeterpunten in deze modellen.

In een meerjarig project wordt subsidie gevraagd voor onderzoek om de berekening van de ammoniakemissie op nationaal en regionaal niveau te verbeteren met de modellen WUM NEMA -INITIATOR, zodat de depositie-berekeningen (door RIVM uitgevoerd met de modellen OPS en AERIUS) worden verbeterd. De acties bestaan zowel uit verbetering van het verzamelen van activiteitendata (statistische gegevens over landbouw) en metingen van emissiefactoren. Dit subsidieverzoek gaat over het onderzoek in 2020, dat voor de meeste onderdelen bestaat uit het opstellen van een plan van aanpak voor het onderzoek 2021-2024.

Publicaties