mais

Product of dienst

Handboek Snijmaïs

Actuele informatie over de teelt en het gebruik van snijmaïs. Aan de orde komen gewaseigenschappen, diverse teeltaspecten, oogst, vervoedering en de economische aspecten van snijmaïs.

U kunt de editie 2019 van het handboek onderstaand in zijn geheel maar ook per hoofdstuk downloaden en inzien.

Papieren versie

Het Handboek Snijmaïs is ook verkrijgbaar als papieren versie. Binnenkort komt editie 2019 beschikbaar.

Meer informatie over het handboek

Het Handboek Snijmaïs is in opdracht van het Productschap Zuivel gemaakt door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research.

Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas in de Nederlandse melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Een actueel en compleet overzicht van de nieuwste informatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

In het handboek snijmaïs zijn de meest recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten verwerkt door deskundigen van Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research. De inhoud van het handboek wordt jaarlijks aangepast. Hiermee beschikt de melkveehouderij over objectieve informatie ten aanzien van de teelt en het gebruik van maïs die op een overzichtelijke wijze is samengesteld.