Project

LIFE IP Actie D3

De doelstelling van dit project (LIFE IP actie D3)  is het verkennen/beoordelen van de belangrijkste sociale en economische waarden en hoe deze  zijn te koppelen aan maatregelen ter herstel/behoud van natuur en advies te geven hoe deze inzichten  te verwerken zijn in tools voor betere koppeling van natuuropgaven in grote waterprogrammas.

LIFE IP Deltanatuur (gestart in 2016) maakt zich sterk voor een uniek Nederlands deltagebied waarin Europas meest waardevolle flora en fauna beschermd en ontwikkeld worden. En waarin natuur, veiligheid en economie met elkaar verenigd en in balans zijn. Dit doet programma door het ontwikkelen en testen van succesfactoren en instrumenten die bijdragen aan een integrale governance benadering, die optimale co√∂rdinatie van belangen in Natura 2000-gebieden in Nederland borgt.

Het programma probeert de samenwerking te verbeteren tussen partijen betrokken bij het beheer van de Rijkswateren, de aangrenzende regionale wateren, de natuurterreinbeheerders van omliggende terreinen en economische gebruikers. De doelstelling van dit project (LIFE IP actie D3) is het verkennen/beoordelen van de belangrijkste sociale en economische waarden en hoe deze zijn te koppelen aan maatregelen ter herstel/behoud van natuur en advies te geven hoe deze inzichten te verwerken zijn in tools voor betere koppeling van natuuropgaven in grote waterprogramma's.

Publicaties