Studieprogramma - BSc Bos- en Natuurbeheer

De bachelor Bos- en Natuurbeheer duurt drie jaar. Het eerste en tweede jaar bestaat uit zowel algemene als opleidingsspecifieke vakken. In het tweede jaar kies je ook een specialisatie. Na je specialisatie heb je nog vrije keuzeruimte en maak je je BSc thesis. Je vindt meer hier meer over op deze pagina.

Jaar 1

Het programma van het eerste jaar bestaat uit zowel algemene als opleidingsspecifieke vakken. In de algemene vakken doe je kennis en vaardigheden op waarover elke academicus moet beschikken. Verder geven ze je een goede basis als opstap naar vervolgvakken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wiskunde, statistiek en sociale geografie.

Naast de algemene vakken volg je ook opleidingsspecifieke vakken, zoals ecologie I en II, bodem & water, bos- natuur en maatschappij, ecologie van bossen en het veldpracticum bos- en natuurbeheer.

Jaar 2

Ook in je tweede jaar heb je nog een paar algemene vakken (bijv. Geografische Informatie Systemen), maar krijg je vooral ook meer opleidingsspecifieke vakken. Verder kies je één van de twee specialisaties: ‘Maatschappij en Beleid’ of ‘Ecologie en Beheer’.

Specialisatie Maatschappij en Beleid

Hier komt duidelijk de relatie tussen mens en natuur naar voren. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het beeld dat de mens heeft van natuur en de doelstellingen die de maatschappij heeft ten aanzien van de natuur bepalen het beleid en beheer voor bos en natuur in de toekomst.

Klik hier voor meer informatie.

Specialisatie Ecologie en Beheer

Je krijgt meer inzicht in de componenten van bos- en natuurgebieden en van de beïnvloeding en relaties tussen al deze componenten. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van bodemdegradatie op de samenstelling van vegetatie, waardoor ook de dierenpopulatie onder druk kan komen te staan. Klik hier voor meer informatie.

Jaar 3

In het derde jaar volg je de laatste verplichte vakken en is er vrije-keuze ruimte om je verder te specialiseren (of te verbreden) in een richting die past bij jouw interesses: je minor. Tot slot schrijf je je eindscriptie.

Klik hier om te zien welke vakken je in het derde jaar nog hebt.

Vrije keuzevakken

In je 3e jaar heb je 30 credits (een half jaar) aan vrij keuze. Voor de invulling van je vrije keuze kun je kiezen uit alle vakken van Wageningen Universiteit. Voor een overzicht van deze vakken kun je kijken in de studiegids.

Wat kies je?

Je kunt je specialiseren in een bepaalde richting van bos- en natuurbeheer, zoals ecotoerisme of wildbeheer, maar je kunt je ook richten op een vakgebied dat niet direct iets met bos- en natuurbeheer heeft te maken, zoals filosofie.

Minors

Als je je verder specialiseert binnen je BSc Bos- en Natuurbeheer, kan dat ook op je diploma worden vermeld. Het heet dan een vaste minor. Een minor bestaat uit vakken van minimaal 24 credits, meestal 30 credits (ongeveer een half jaar), die een duidelijke samenhang hebben. Minors staan in de studiegids. Daarnaast is het ook mogelijk een minor aan een andere universiteit in binnen- of buitenland te volgen. Je kunt dit overleggen met je studieadviseur. Kijk verder voor meer informatie over minoren bij Wageningen University.

Voorbereiding op MSc

Je kunt de vrije keuze ook gebruiken om je optimaal voor te bereiden op de MSc opleiding die je wilt gaan doen. Je gebruikt de vrije keuze om je kennis of vaardigheden bij te spijkeren die noodzakelijk zijn voor toelating tot een bepaalde MSc opleiding. Voor een aantal MSc opleidingen is dit niet nodig, hierbij wordt je met je BSc opleiding Bos- en Natuurbeheer onvoorwaardelijk toegelaten. Kijk voor een overzicht bij Aansluitende Masters.