Voedsel, dier en consument

(BO-43-012 en 43-003) - Het domein Voedsel, Dier en Consument is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling rondom de thema’s voedselveiligheid, diergezondheid en gezondere en duurzamere voedselproducten. Hierbinnen vallen de zes aandachtspunten: 1) Voedselkwaliteit in mondiale context, 2) kwetsbaarheid dier- en volksgezondheid, 3) nieuwe technologieën, 4) vergroten van burgerbewustzijn, 5) verduurzaming van productie en consumptie en 6) het vergroten van het duurzame marktaandeel.