Project

AGENT - Activated GEnebank NeTwork

Genenbanken herbergen de biodiversiteit die nodig is om onze cultuurgewassen robuuster, weerbaarder, gezonder en duurzamer te maken. Deze diversiteit wordt echter slechts ten dele benut, met name door het ontbreken van adequate methoden om het meest geschikte materiaal voor veredelingsprogrammas te kunnen kiezen. AGENT richt zich op het genereren van grootschalige fenotypische en genomische data en het ontwikkelen van innovatieve bioinformatica toepassingen om deze data beter toegankelijk en bruikbaar te maken voor gebruikers van genenbanken.

AGENT heeft als doel genenbanken te transformeren van levende archieven naar bio-digitale resources centra die kunnen voldoen aan de eisen van een veranderende wereld. Met gerst en tarwe als voorbeeld-gewassen richt AGENT zich op het in kaart brengen van genomische diversiteit, het beschikbaar maken van bestaande en te genereren fenotypische data en het implementeren van een nieuw concept voor het voorspellen van eigenschappen in genenbank accessies. FAIR data management zal worden geïmplementeerd om data beter vindbaar, toegankelijk, inter-operabel en herbruikbaar te maken. Door AGENT zullen data-mining tools worden ontwikkeld voor nieuwe functionaliteiten op het gebied van toegang, visualisatie en analyse van data, die geïncorporeerd kunnen worden in de EURISCO database en andere data portals. Een netwerk van gebruikers is direct betrokken in AGENT bij de ontwikkeling van workflows en tools, waardoor projectresultaten direct een weg vinden naar de brede gebruikersgemeenschap, waaronder genenbankcuratoren, onderzoekers en veredelaars. Het generieke karakter van de nieuwe kennis en tools zal getest worden op andere gewassen om de impact van het project in veredeling en conservering te maximaliseren.

Publicaties