Project

Extra support 'vouchers' artist-in-residence

In dit project wordt op een artistieke manier gekeken naar verhalen binnen de eiwittransitie. Binnen dit project wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar verhalen van onderzoekers, docenten, studenten, initiatieven buiten de WUR, boeren en burgers, om ruimte te creëren voor een debat over onze identiteit en onze relatie met eiwitten.

Dit project concentreert zich op de transitie van het consumeren van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitbronnen, vanuit artistiek onderzoek. Centraal staat het herdefiniëren van onze relatie met eiwitten. Door het creëren van een artistieke ruimte op de campus, worden verschillende mensen uitgedaagd om buiten hun bekende kaders te werken, en door middel van voorstelling nieuw en uitdagend onderzoek te bedenken. Hierin staat het proces van experimenteren, debatteren en reflecteren centraal voor het vertellen van verhalen binnen de eiwittransitie. Samen met onderzoekers, docenten, studenten, initiatieven buiten de WUR, boeren, koks, professionals en burgers wordt aan verhalen gewerkt om in kaart te brengen hoe we de (wens naar) verandering kunnen bevorderen.

Het artistieke onderzoek bevordert een netwerkontwikkeling rond de eiwittransitie, draagt bij aan het ontwikkelen van een taal en het delen van verhalen. Specifiek wordt in een aantal experimenten met onderzoekers vanuit WUR aan uitdagende experimenten samengewerkt, zoals het groeien van algen onder sub optimale condities (niet geïsoleerd), om verhalen te vertellen met betrekking tot een wondermiddel voor ziekten in deze eeuw.

Publicaties