Project

H2020 BATModel (cofin)

To effectively address current global challenges decision support systems need to better address societal concerns with regard to employment, health and income distribution, alongside the focus on sustainability goals and standard economic indicators like GDP. 

De ruimte om de Nederlandse voedselproductie gezonder en duurzamer te maken hangt sterk af van de impact op de concurrentiepositie van het Nederlandse agri-food complex. Kern output van BATMODEL is kwantitatief inzicht in zowel breder welvaartseffecten als hoe concurrentiekracht van verschillende sectoren wordt beïnvloed door traditioneel handelsbeleid (tarieven, subsidies, quota) en door nieuwe complexere vormen van (handels-)beleid (zoals CO2 compenserende tarieven van een Green Deal) die een breed scala aan doelen nastreven. 

 

Publicaties