Project

PH profielen als indicator

Het opnemen van pH-profielen in het veld is een snelle manier om, in combinatie met andere profielinformatie en eventueel grondwaterkwaliteitsgegevens, een indruk te krijgen van de actuele ecohydrologische positie en/of mate van verzuring.

Vanwege de indicatieve waarde van pH-profielen worden deze vaak opgenomen in bodemonderzoek in natuur(ontwikkelings)gebieden. Met aanvullende informatie kan met behulp van een sleutel een classificatie toegepast worden om pH-profieltypen te onderscheiden die een indicatie geven van toestand van de beschreven locatie. Door informatie uit een groot aantal projecten samen te brengen en opnieuw te analyseren willen wij deze methode verder uitwerken en onderbouwen. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport en artikel.

Publicaties