Project

SPACECRAFT

De hoofddoelstelling van SPACECRAFT, dat wordt uitgevoerd binnen het EFRO-programma, is het ontwikkelen van anaerobe fermentatietechnologie als kosteneffectieve methode voor het verkrijgen van chemische bouwstenen uit biomassastromen, en het ontsluiten en ontwikkelen van innovatieve syntheseroutes naar gefunctionaliseerde polymeren die wat betreft kostprijs en/of eigenschappen kunnen concurreren met fossiele polymeren in bestaande toepassingen.

Een consortium van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven werkt in drie werkpakketten (WPs) samen om de hoofddoelstelling te bereiken. WP1 richt zich op het opzetten van een bio-raffinageproces voor het verkrijgen van fermenteerbare suikers uit lokale koolhydraathoudende grondstoffen zoals suikerbieten, maïs en granen, aardappels en andere zetmeelgewassen. In WP2 worden de steriele fermenteerbare suikers gebruikt om anaerobe fermentatieprocessen te ontwikkelen waarmee kostenefficiënt geselecteerde bouwstenen voor polymeren kunnen worden geproduceerd en geïsoleerd. Tot slot worden deze bouwstenen in WP3 omgezet in (nieuwe) polymeren met veelbelovende eigenschappen, die over 510 jaar kunnen worden toegepast in o.a. recyclebare voedselverpakkingen, bioafbreekbare landbouwplastics, en tex-tielgarens.

Publicaties