Project

Algemeen t.b.v. programma

Kwaliteitsborging en veilig werken met biologische agentia.

Europese richtlijnen vereisen dat nationale referentielaboratoria en nationale laboratoria hun taken en de uitvoering van diagnostische testen uitvoeren volgens de eisen van internationaal erkende kwaliteitsborgingssystemen (ISO 9001, ISO17025, ISO17043). Daarnaast gelden internationale en nationale richtlijnen voor het mogen werken met biologische agentia en GGOs.

Het project omvat de algemene taken op dit gebied, die uitgevoerd worden ten dienste van alle andere projecten van het programma, die op niveau van de WOT-unit moeten worden geregeld en niet in andere specifieke projecten zijn belegd.

 

Publicaties