Project

Breeding4Diversity

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, zorgen over gebruik van teveel bestrijdingsmiddelen, fossiele brandstoffen en meststoffen, en een te grote belasting voor natuur en milieu, maken een transitie in land- en tuinbouw, veehouderij en bosbouw noodzakelijk. Omdat de balans tussen de landbouw en de natuurlijke omgeving verstoord is zijn beleidskeuzes gemaakt richting meer circulaire, duurzame en veerkrachtiger voedselsystemen. Hetzelfde geldt voor bossen. Uitbreiding, diversificatie en duurzaam beheer van bossen moet een belangrijke bijdrage leveren aan CO2 fixatie en aan de circulaire economie. Veredeling- en fokprogrammas spelen een belangrijke rol spelen in deze transitie, waarbij de beschikbare genetische diversiteit optimaal wordt benut voor de ontwikkeling van rassen voor de (verscheidenheid aan) toekomstige productiesystemen. Met een strategische onderzoek- en innovatieagenda wil WUR bijdragen aan de transitie, in samenwerking met stakeholders.

Een transitie naar een meer circulaire, duurzame en veerkrachtige landbouw en bosbouw, vraagt om optimaal aangepaste rassen en benutting van de beschikbare genetische diversiteit in gewassen, landbouwhuisdieren en bomen. Veredeling en fokkerij moeten zich richten op de ontwikkeling en verbetering van rassen voor de te verwachten (verscheidenheid aan) toekomstige productiesystemen in land- en tuinbouw, veehouderij en bosbouw. In dit project wordt op basis van maatschappelijke wensen een aantal uiteenlopende, innovatieve productiesystemen ontworpen. Deze illustratieve en representatieve ontwerpen worden besproken in focusgroepen met experts, en in focusgroepen met vertegenwoordigers van veredeling en fokkerij. Op basis van de focusgroep discussies worden conclusies getrokken over implicaties en kansen voor veredeling en fokkerij, en worden elementen voor een strategische WUR onderzoek agenda geïdentificeerd.

Publicaties