Project

GLB Meerkosten biologische gewasbescherming

In het kader van de regeling Sectorale Interventie Groenten en Fruit, als onderdeel van het nieuwe GLB dat op 1 januari 2023 in werking treedt, is het plan opgevat om voor een aantal milieu-acties subsidie te verlenen op basis van forfaitaire tarieven voor de specifieke kosten, te weten voor biologische gewasbescherming en voor biologisch uitgangsmateriaal.

In het kader van de regeling Sectorale Interventie Groenten en Fruit, als onderdeel van het nieuwe GLB dat op 1 januari 2023 in werking treedt worden forfaitaire tarieven berekend voor de specifieke kosten van de milieu-acties biologische gewasbescherming en biologisch uitgangsmateriaal.

Publicaties