Project

Onderhoud modellen

Voor onderbouwing en evaluaties van het Nederlandse mest- en ammoniakbeleid worden modellen gebruikt. Deze modellen moeten worden onderhouden, zodat ze snel ingezet kunnen worden als er vragen zijn van het ministerie van LNV.