BEE-Divers: biodiversiteit als verdienmodel

BEE-Divers is een onderzoeksproject van WUR dat zich samen met zes landbouwbedrijven in de regio Land van Wijk en Wouden sterk maakt voor biodiversiteit als verdienmodel.

Logo BEE-Divers: Biodiversiteit als verdienmodel

Met het onderzoeksproject BEE-Divers wil Wageningen University & Research (WUR) samen met zes landbouwbedrijven in de regio Land van Wijk en Wouden (Westelijk deel van het Groene Hart) onderzoeken welke maatregelen op het bedrijf gunstig werken ten behoeve van de biodiversiteit op het gebied van bijen, wespen, hommels en zweefvliegen. Maatregelen die tegelijkertijd de opbrengst van het bedrijf ten goede komen en verbonden zijn aan nieuwe verdienmodellen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Binnen het project BEE-Divers worden deze maatregelen niet alleen ontwikkeld en getoetst, maar worden ook de resultaten samen met de partners gepromoot. Zo krijgt het project een belangrijke voorbeeldfunctie met concrete en toepasbare maatregelen die geschikt zijn voor opschaling en uitrol naar honderden boerenbedrijven in de regio of daar buiten. 

Meer biodiversiteit zorgt voor optimale omstandigheden voor bijen en hommels, En verhoogt de opbrengsten bij vleesvee, melkvee en fruitteeltbedrijven in de regio Land van Wijk en Wouden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Deelnemende bedrijven aan BEE-Divers

Vooraf hadden de onderzoekers per bedrijfstype (akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en gemengd bedrijf) een pilot uitgewerkt met een vast aantal maatregelen. Na een bezoek aan de bedrijven die meedoen aan BEE-Divers is per bedrijf een maatwerk keuze gemaakt uit een toolbox met maatregelen die passen bij het bedrijf en de locatie. Klik op een bedrijf voor meer informatie.


Wat kunt u zelf doen voor de bij?

Samenwerken ten gunste van een bijvriendelijke inrichting en beheer maken een netwerk van bloemrijke tuinen, balkons, parken, bermen en natuurgebieden maar ook van bedrijven- en recreatie gebieden. Zo ontstaat er een bijenlandschap met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bijen, hommels en zweefvliegen waarbij bestuiving verzekert is én dat zorgt voor een aantrekkelijke, kleurrijke leefomgeving.

Deel je natuurwaarnemingen

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland. Informatie van verzamelaars wereldwijd wordt gedeeld, waarmee deze data een krachtig instrument vormen voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, en educatie.

Als je een insect nog niet kent

Google biedt uitkomst: omschrijf het insect en je krijgt toegang tot een scala aan achtergrondinformatie. Ook informatie waarnaar je misschien niet specifiek zocht maar waardoor je wel heel anders naar het leven in je tuin en de natuur in je omgeving gaat kijken.

Ga aan de slag met insecten en hun leefomgeving


Ketenpartners BEE-Divers